Forside 
 
 
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
[ ]
[ ]
Freeroll turneringer - Den mest komplette og oppdaterte listen over freeroll turneringer i de beste Poker-rommene på nettet! Hold deg oppdatert på hva som skjer og hvor du finner det!
$today_naa) { $dag1++; $pr_dag1++; $tidsort = "$aar1-$mnd-$dag $tid_a[$teller]"; $free_tabell[$dag1] = " $tidsort $free_sted[$teller] $free_type[$teller] $free_tid[$teller] $free_krav[$teller] $free_premie[$teller] $dato"; } } //Fyller ut liste $dag = date('d'); $mnd = date('m'); $aar = date('y'); $tab_1 = 0; $dag++; if($dag > $daysIM) { $dag = 1; $mnd++; if ($mnd < 10) {$mnd=$conv[$mnd];} if($mnd > 12) { $mnd = "01"; $aar++; if ($aar < 10) {$aar=$conv[$aar];} } } if ($dag < 10) {$dag=$conv[$dag];} $aar1 = "$eksaar$aar"; $dato = "$dag.$mnd.$aar1"; $teller = $dag1; $tab=0; $dag1++; for($i=$dag1; $i<$ant; $i++) { if($tab == $num) { $tab = 0; $tab_1 = 0; $dag++; if ($dag < 10) {$dag=$conv[$dag];} if($dag > $daysIM) { $dag = 1; $mnd++; if ($mnd < 10) {$mnd=$conv[$mnd];} if($mnd > 12) { $mnd = "01"; $aar++; if ($aar < 10) {$aar=$conv[$aar];} } if ($dag < 10) {$dag=$conv[$dag];} } $aar1 = "$eksaar$aar"; $dato = "$dag.$mnd.$aar1"; } $teller++; $tab++; $tidsort = "$aar1-$mnd-$dag $tid_a[$tab]"; $free_tabell[$i] = " $tidsort $free_sted[$tab] $free_type[$tab] $free_tid[$tab] $free_krav[$tab] $free_premie[$tab] $dato"; $dato_tab[$i] = $dato; } mysql_query("DELETE FROM text WHERE tid < NOW()"); $catch = mysql_query ('SELECT * FROM text ORDER BY tid, sted LIMIT 0 , 120 ') or die(mysql_error()); while ($row = mysql_fetch_assoc($catch)) { $sted = $row['sted']; $type = $row['event']; $tid = $row['tid1']; $tidsort = $row['tid']; $dato = $row['dato']; $krav = $row['krav']; $premie = $row['premie']; $free_tabell[$i] = " $tidsort $sted $type $tid $krav $premie $dato"; $i++; } $fetch1 = mysql_query ("SELECT * FROM faste_freeroll WHERE Dag=$dagnr ORDER BY Tid, Sted LIMIT 0 , 120 ") or die(mysql_error()); while ($row = mysql_fetch_assoc($fetch1)) { $dag = date("d"); $mnd =date("m"); $tid_tab = preg_split('/:/', $row['Tid']); $tiden = "$tid_tab[0]:$tid_tab[1]"; $sted = $row['Sted']; $tid = $row['Tid']; $type = $row['Type']; $krav = $row['Krav']; $premie = $row['Premie']; $tidsort = "$aar1-$mnd-$dag $tid"; $dato = "$dag.$mnd.$aar1"; if($tidsort > $today_naa) { $free_tabell[$i] = " $tidsort $sted $type $tiden $krav $premie $dato"; $i++; } } $dagnr++; if ($dagnr == 8) { $dagnr = 1; } $dag = date('d'); $mnd = date('m'); $aar = date('y'); $tab_1 = 0; $dag++; if($dag > $daysIM) { $dag = 1; $mnd++; if ($mnd < 10) {$mnd=$conv[$mnd];} if($mnd > 12) { $mnd = "01"; $aar++; if ($aar < 10) {$aar=$conv[$aar];} } } if ($dag < 10) {$dag=$conv[$dag];} $aar1 = "$eksaar$aar"; $dato = "$dag.$mnd.$aar1"; $fetch2 = mysql_query ("SELECT * FROM faste_freeroll WHERE Dag=$dagnr ORDER BY Tid, Sted LIMIT 0 , 120 ") or die(mysql_error()); while ($row = mysql_fetch_assoc($fetch2)) { $tid_tab = preg_split('/:/', $row['Tid']); $tiden = "$tid_tab[0]:$tid_tab[1]"; $sted = $row['Sted']; $tid = $row['Tid']; $type = $row['Type']; $krav = $row['Krav']; $premie = $row['Premie']; $tidsort = "$aar1-$mnd-$dag $tid"; $free_tabell[$i] = " $tidsort $sted $type $tiden $krav $premie $dato"; $i++; } sort($free_tabell);
Type Sted Dato Tid (GMT+1) Krav Premie
Freeroll turneringer
Copyright @ freeroll.no All rights reserved.

CORE_LAN110.3646CORE_LAN120.3050CORE_LAN13